Bencze Dani: Mitrix Dréoniában - Sárkányok Világa 

Bencze Dani: Mitrix Dréoniában

- csütörtök 28 augusztus 2014 - 18:29:39 | Beküldte: unico
[...]
Nem állt túl jól a védők szénája. Tűzgolyó tudta: ha ő s Mitrix nem avatkoznak bele, Kletoria biztosan elesik. Odalent egy tucatnyi palotaőr indult útnak a nyugati kapu felé. Tudták, hogy a trisalion faltörő kosok áttörik azt, ha nem siet oda Kletoriának minden védelmezője. A csata pár órája kezdődhetett csupán, de máris viharként pusztított Nesorus veretlen serege. [...] Megremegett a föld vagy háromszor, s a zsarnok katonái áttörték a nyugati kaput rettenetes ostromgépeikkel. Az így keletkezett, óriási hézagon át háromszázezer trisalion lovas özönlött be a kletoriai utcákra.
Félelmetes látványt nyújtottak azok vértől mocskos, fekete páncéljukban, akárcsak vérszagtól megvadult lovaik. A lovasok hátán címeres köpeny, mely vészjóslón lobogott a hajnali szélben, testükön vastag, fekete páncél, fejüket fekete sisak óvta. Félelemre nem csupán ez adott okot, ugyanis rövidesen ezer meg ezer kard lendült a magasba. Mind sárkányszívet ért, vagy épp Atroenix pórul járt katonáit küldte a halálba. Halálsikoly hallatszott mindenütt, Kletoria lángolt. A hős védők egyre csak közeledtek s közeledtek a vereséghez.
Mitrix nézni sem bírta. Fájdalom öntötte el, ahogy hőn szeretett Tűzgolyóját is. Tudták, ha nem segítenek, romba dől e gyönyörű város, és saját lakóinak vérében ázik majd. Valahogy meg kell fékezni Nesorus őrült hadait, a sárkánylovas kardja hegyét az ostromlók felé fordította hát, majd sárkányára tekintett.
– Mutassuk meg nekik, Tűzgolyó! – mondta. Sárkánya nem felelt, csak magasabbra szállt hirtelen, s a nyugati városkapu felé vette az irányt.
Ott temérdek lovas özönlött be a városba. Az utcát védő sárkányokat hajítódárdák vagy épp nyílvesszők nyársalták fel. Az égről is ily galád fegyverek, illetve kegyetlen bűbájok taszították le őket. Exatornak száz meg száz harcosa zuhant a mélybe holtan, élettelenül, gyöngén s összetörve. Tűzgolyó felgyorsult hirtelen, áthasította a mennyboltot, ahogy a kapu felé száguldott. Mikor megérkezett, Kletoria minden védője torkaszakadtából üvöltött. Lelkes, bátor üvöltést hallattak, mellyel erőt adtak egymásnak Exator harcosai, s erőt adott nekik Tűzgolyó is, amint trisalion gazemberek százezrei égtek el vészjóslón tündöklő tüzében.
A smaragdzöld sárkány bátran harcolt. Nyílvesszők süvöltöttek füle mellett, dárda súrolta sisakját, érezte olykor a feléje száguldó s hevesen lángoló katapultlövedékek, valamint a tűz elemű bűbájok gyilkos melegét is, de semmi sem állhatta útját. Rendületlenül haladt előre. Sebesebb volt a szélnél, s nemsoká sebesebbé vált a villámnál is. A nyugati kapu környékét teljesen megtisztította; háromszázezer trisaliont égetett el. Nesorus maga vezette az ostromot, így figyelemmel kísérte az utcákat ellepni igyekvő csapatait a távolból, s mérhetetlen haragra gerjedt a legendás páros sikereit látván. Minden katonáját a nyugati kapu felé küldte: leggyengébbjeit, legjobbjait egyaránt.
Lándzsások, íjászok és kardforgatók végeláthatatlan sora indult meg Kletoria felé. Milliónyian lehettek, de ahogy hősnőnkre mosolygott minden sárkány és Atroenix minden embere, ahogy az ő dicséretét zengték, úgy hamar erőre kapott a sárkánylovas. Meg nem tántoríthatta már az iszonyatos túlerő. A fény védelmében nem félt sem meghalni, sem gyilkolni. Gyilkos varázslattal segítette Tűzgolyót.
– Tűz fegyvere segíts nekem,
Legyél most az én fegyverem! – ordította Mitrix, mire lángoló kések jelentek meg két kezében. Hősnőnk ezeket hajította a trisalionokra, ezekkel végzett jelentősebb pusztításokat soraikban.
Tűzgolyó közben mély levegőt vett, tűzokádásra készült. Fél perc volt csupán, míg összeszedte minden erejét, majd sűrű sugárként tört elő a láng torka mélyéről. A sárkány vagy tizenöt percen át fújta a tüzet ellenfeleire hol orrán, hol száján keresztül. A trisalionok rettegve menekültek Tűzgolyó elől; sokak eldobták fegyvereiket, s gyáván megfutamodtak, mások elevenen hamuvá lettek, megint másokat Mitrix kései nyársaltak fel. A páros hihetetlen pusztítást végzett Nesorus katonáinak soraiban. Mind, ki épelméjű, menekült a sárkánylovasnak és sárkányának igazságos ítélet villámaként dörgő haragjától. Mitrix kezdte azt hinni, hogy még van esélyük a győzelemre. Remény tüze gyúlt szívében, mint oly gyakran azelőtt. De vajon kitartanak-e addig, míg Trisalia minden hadereje felmorzsolódik? Jelentős részét a halálba küldte már ő és sárkánya, de Nesorus seregei még így is milliókat tettek ki, s a trisalion katonák, mint éhes farkasok megállíthatatlan serege egy csapdába esett, sebesült őzgidára, úgy özönlöttek be a városba. Mit sem törődtek a nagyszerű páros páratlan hatalma elől menekülő társaikkal, sem halottjaikkal, rendületlenül rohantak a falak felé. Mitrix s Tűzgolyó ugyan segítettek a védőknek lelassítani a trisalionokat, de megfékezni ők sem tudták a zsarnok gigászi seregeit.
A trisalion íjászok fáradhatatlanul zúdították a nyílzáporokat az első sárkánylovasra, illetve sárkányára. Záporoztak a katapultlövések, a mágikus csapások s a dárdák is a legendás párosra. Semmi kétség, bármelyik pillanatban eltalálhatják őket. Hiába is repül a sárkány oly könnyedén és sebesen, mintha büszke sas volna, elég egy súlyosabb csapást mérni smaragdzöld testére, s már halott is.
Ahogy Tűzgolyó (hátán Mitrixszel) a falakon túlra merészkedett, az ég nemsokára elborult az első sárkánylovas és sárkánya felett, de nem akármilyen felhők takarták el kékjét. Nyílvesszők s dárdák sötét fellege borult most a nagyszerű párosra. Mitrix tudta, hogy itt a vége. Száz meg száz nyílvessző száguldott feléjük. Nincs idő varázslattal hárítani, Tűzgolyó is képtelen lesz mindet elkerülni. Ha folytatja eszeveszett rohamát, innen már nem kerül ki élve, de ha visszafordulna, talán még volna rá némi esélye.
– Tűzgolyó, tűnjünk innen, mielőtt felnyársalnak a hitvány férgek! – ordította Mitrix, de sárkánya nem felelt, csak száguldott előre, mintha megtébolyodott volna.
– Tűzgolyó, hová mész? – kérdezte Mitrix, mikor ráeszmélt, hogy sárkánya meg se próbál óvakodni a nyilak s dárdák rettenetes záporától. Nesorus felé száguldott a bolond.
[...]